Mayıs 26, 2022

Diyabet Tedavisinde Kullanılan SGLT2 İnhibitörleri Kalp Yetersizliği Tedavisinde de Kullanılıyor

2022 Nisan ayında The American College of Cardiology ve American Heart Association tarafından güncel hali yayınlanan kalp yetersizliği kılavuzlarında, düşük ejeksiyon fraksiyonlu (EF) kalp yetersizliğinin tedavi […]
Ocak 11, 2022

Periferik Arter Hastalığı Kan Testi İle Teşhis Edilebilir mi?

Kardiyovasküler hastalık riskini belirleyebilmek için, kan basıncı, kolesterol seviyeleri, kan şekeri gibi bir dizi risk faktörünü ölçümleyerek takip etmek gerekir. Damarların yapısındaki bozulmalara bağlı gelişen kalp […]
Eylül 11, 2021

Sinsi Düşman : Hipertansiyon

Hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, inme, demans, kardiyovasküler hastalıklar ve kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıkların gelişme riskini , ciddi şekilde arttıran, en önemli risk faktörlerinin başında gelir. […]
Haziran 15, 2021

Spontan Koroner Arter Diseksiyonu

Spontan koroner arter diseksiyonu, nadir görülmesine rağmen ciddi sonuçları olabilecek bir patolojidir. Genç ve risk faktörü taşımayan kişilerde görülen ve aterosklerotik olmayan miyokard enfarktüslerinin önemli bir […]
Mayıs 8, 2021

Anti-hipertansif İlaç Tedavisinin Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltmadaki Önemi

Kalp ve damar hastalıkları, dünyadaki hastalığa bağlı ölümlerin büyük bir çoğunluğunun sorumlusudur. Yüksek kan basıncı, kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür. Dünyadaki inme vakalarının % […]
Mart 11, 2021

Periferik Arter Hastalığı ve Diyabet

Diyabet, dünyadaki en yaygın kronik hastalıklardan biridir. Kontrol altında olmayan diyabetin vücuda vereceği hasarlardan biri de damarlar üzerindeki etkileridir. Kontrolsüz diyabet,  damar duvarındaki bazı kimyasal reaksiyonları […]