AKUT DERİN VEN TROMBOZUNUN (DVT) GİRİŞİMSEL TEDAVİSİ


Perkütan Farmako-Mekanik Trombektomi

Akut Derin Ven Trombozu yaygın görülen bir toplardamar hastalığıdır. Özellikle alt ekstemitelerin derin venlerinde karşılaşılan derin ven trombozunun, en ciddi ve hayatı tehdit edici olabilecek Pulmoner Emboli’dir. Etkin bir şekilde tedavi edilmeyen Akut DVT hastalarının yaklaşık üçte birinde tromboz sonrası sendrom (Post Tromboz Sendrom) olarak adlandırılan durum gözlenir.

Günümüzde Akut DVT tedavisinde girişimsel yöntemler etkin şekilde kullanılmaktadır. Perkütan Farmako-Mekanik Trombektomi Akut DVT'nun girişimsel tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemlerdendir. İşlemde bir hidrodinamik (reolitik) mekanik trombektomi cihazı olan AnjioJet kullanılır. Bu cihaz kateter çevresinde düşük basınç bölgesi oluşturmak için yüksek hızdaki sıvı akışını kullanır. Hedeflenen trombüs, yüksek hızlı bir su akımına maruz bırakılır ve negatif basın etkisiyle vücuttan uzaklaştırılır.

Nasıl Yapılır?

İşlem anjiyografi laboratuvarında gerçekleştirilir. Kasıkta işlem uygulanacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. Buradan toplardamara girilerek giriş bölgesine kılıf yerleştirilir. Trombozun bulunduğu bölgenin saptanmasının ardından, kılavuz tel ile trombüs bölgesi geçilir ve kılavuz tel üzerinden trombektomi kateteri gönderilir.

Trombüs yüküne bağlı olarak düşük dozda kan sulandırıcı infüzyonu ve yüksek hızda ( jet akım ) salin solüsyonu uygulanarak, çok küçük parçalara ayrılır ve hemen aspire edilir. Uygulanan salin solüsyonunun jet akımı negatif basınç oluşturarak vakum etkisi sağlar. Böylece pıhtı parçaları vücuda dağılmadan uzuklaştırılması sağlanır.

İşlem yaklaşık 10-20 dakika arasında sürer. İşlem sonrasında görüntüleme işlemi yapılarak damar içindeki akımlar kontrol edilir. Pıhtının temizlendiği görüntülenir ve damardan çıkılır. Hasta 1 gece gözlem altında tutulur.