HİPERTANSİYON PİLİ

Bu yöntem minimal invaziv bir girişim olup dirençli hipertansiyon hastaları için tedavi seçenekleri arasındadır. Dirençli hipertansiyon, biri diüretik olmak üzere farklı gruplardan 3 farklı antihipertansif ilaç kullanıma rağmen kontrol altına alınamayan tansiyon olarak tanımlanır. Toplumda görülme sıklığı %15-20 arasındadır. Hastaya dirençli hipertansiyon tanısı konulmasının ardından nedenleri iyice araştırılarak, bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik medikal ve girişimsel tedaviler uygulanır.

Bu tedavilere rağmen hipertansiyonun önüne geçilemediğinde yeni geliştirilen yöntemlerden biri olan pil tedavisi uygulanabilir. Genel olarak Barorefleks Aktivasyon Tedavisi (BAT) olarak ta adlandırılan bu yöntemde göğüs bölgesinde kas içine yerleştirilen cihaz ile karotis baroreseptörlerine elektriksel uyarı ileterek kan basıncının düzenlenmesi hedeflenir.

Nasıl Yapılır?

İşlem yaklaşık 40-45 dk'lık küçük bir cerrahi operasyon gerektirir ve genel anestezi uygulanır. Pil olarak adlandırılabilecek yeni jenerasyon cihaz, göğüs bölgesinde, köprücük kemiğinin altında yaklaşık 3-4 cm'lik bir kesi yapılarak kas içine yerleştirilir.

Cihazdan çıkan ve lead olarak adlandırılan ince tel şah damarında bulunan baroresptörler üzerinde konumlandırılır. Operasyon sırasında en uygun kısım tarama ile belirlenir ve hastanın bu işlemden yarar görüp görmeyeceği tespit edilir.

Cihazın yerleştirilmesi ve yapılan kontroller tamamlandıktan sonra, yapılan kesiler kapatılarak işlem sonlandırılır.

İşlem Sonrasında;

Taburculuk sonrasında ilk kontrol 1. haftada yapılır. Sonraki kontroller 1.ay, 3.ay, 6.aylarda yapılır. Pil takılan hastalar 6 ile 9 ay içerisinde kullanmış oldukları tansiyon ilaçlarını en aza indirirler. Hatta ilaçlarını tamamen bırakabilecek noktaya bile ulaşırlar.

Bu pil ömür boyu kullanılabilir, oluşturacağı sinyallere bağlı olarak en az 6 yıl dayanabilir fakat ömür boyu devam da edebiliyor. Önemli olan burada oluşturulan sinyallerin azlığı ya da çokluğu. Tansiyon ne kadar çok yükselirse pil daha fazla kullanılmış olur ve buna bağlı olarak ömrü azalabilir.