FOR BETTER HEART HEALTH

Eat Healthy

Sağlıklı bir beslenme şeklinin benimsenmesi aterosklerozun gelişmesini yavaşlatarak kalp ve damar sağlığınıza katkı sağlar.


Be Physically Active

Sağlıklı beslenmenin yanısıra yapılan düzenli egzersiz, ateroskleroz gelişiminde iki önemli risk faktörü olan hipertansiyon ve hiperlipideminin azaltılmasında önemli rol oynar.


Be Smoke-free

Sigara kullanımı atardamarlarda plak oluşumunu arttırır ve kandaki iyi kolesterol (HDL) düzeylerinin düşmesine neden olur.

AND...
DON'T SKİP YOUR DOCTOR VİSİTS.

Metin Gürsürer, MD

Cardiology

Bir hekim olarak, hastalarımla empati kurabilmek, mezun olduğum ilk günden beri önemsediğim bir faktör olmuştur.

Uygulanan tıbbi tedavilerin yanısıra, karşılıklı güven ve iyi bir iletişimin sağlığın kazanılmasında çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Hastalık durumunda, zamanında ve doğru teşhis ve etkin tedavinin önemi olduğu kadar, koruyucu hekimliğin etkin bir şekilde uygulanması da sağlık halinin sürdürülmesinde büyük önem taşır.

Read More