MİTRAL BALON VALVÜLOPASTİ


Balon valvüloplasti işlemi tüm kapaklara uygulanabiliyor olmasına ragmen en yaygın olarak mitral kapak darlığının tedavisinde kullanılır. Mitral balon valvüloplasti daralmış olan mitral kapağın genişletilmesi amacıyla uygulanır ve minimal invaziv bir girişimdir. Mitral Balon Valvüloplasti, kalsifiye olmayan ve ileri derecede kaçak bulunmayan kapaklara uygulanır. (Wilkins skoru 8 ve altında olan hastalarda tercih edilir.)

İşlem Öncesinde;

İşlem saati öncesinde en az 6 saatlik açlık gereklidir. Hastanın kullandığı ilaçlar varsa, doktora danışılarak işlem öncesinde ilaç düzenlemesi yapılmalı ve kesilmesi gereken ilaçlar kesilmelidir. Hasta işlem için gelirken yanında ilaçlarını ve sağlık raporlarını (varsa CD ve filmler) getirmelidir.

Nasıl Yapılır ?

İşlem anjiyografi laboratuvarında gerçekleştirilir. Kasıkta işlem uygulanacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. Buradan toplardamara girilerek, giriş noktasına bir kılıf yerleştirilerek çalışılacak bölge sabitlenir. Bu kılıf içinden gönderilen ve kateter olarak adlandırılan ince plastik bir tüp ile toplardamar takip edilerek kalbin sağ atriyumuna ulaşılır. Brockenbourgh İğnesi adı verilen özel bir iğne yardımıyla kalbin üst iki odası ((sağ ve sol atriyumlar) arasındaki duvarda küçük bir delik açılır. Bu delik, ucunda bir balon bulunan özel bir kateterin sol atriyuma ulaşması için bir açıklık sağlar.

Daha sonra, ucunda balon bulunan kateter çeşitli manevralarla sol ventriküle doğru ilerletilir. Burada uç kısmı şişirilir ve geri çekilerek daralmış olan mitral kapağa oturtulur, Balon hızla şişirilir, söndürülür ve bu işlem birkaç kez tekrarlanır. Daralmış veya kaynaşmış mitral kapak yaprakçıkları, balonun yaptığı baskıyla ayrılır ve gerilir. Bu süreç mitral kapak açıklığının boyutunu arttırır ve sol atriyumdan, sol ventriküle daha fazla kan akmasına izin verir.

İşlem Sonrasında;

İşlem sonrasında hasta odasına alınarak işlem bölgesine yaklaşık 2 saat kum torbası konur. Hastanede 1 günlük kalış sonrasında hasta taburcu edilir. Taburculuk sonrasında il kontrol 1. haftada yapılır. Sonraki kontroller 1.ay, 3.ay, 6.ay ve sonrasında 6 aylık kontroller şeklinde devam edilir.