Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas

Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi E.A.Hastanesi

Çalıştığı Kurumlar

Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Alman Hastaneler Grubu,
Acıbadem Hastaneler Grubu (halen).
PROF.DR. METİN GÜRSÜRER

Bir hekim olarak, hastalarımla empati kurabilmek, mezun olduğum ilk günden beri önemsediğim bir faktör olmuştur. Uygulanan tıbbi tedavilerin yanısıra, karşılıklı güven ve iyi bir iletişimin sağlığın kazanılmasında çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum.

T emel tıp eğitimi sonrasında, kardiyoloji ihtisasımı tamamlayarak, girişimsel kardiyoloji uzmanı olarak göreve başladım. 30 yılı aşan mesleki deneyimimi, güncel gelişmelerle destekleyerek, kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, kardiyolojik yöntemleri uygulamaktayım.

Mesleki Üyelikler :

Türk Tabipleri Birliği
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Kardiyoloji Kongrelerinde Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu Üyeliği
Türk Kardiyoloji Derneği Nükleer Kardiyoloji Çalışma Grubu Sekreteri
Türk Kardiyoloji Derneği Nükleer Kardiyoloji Çalışma Grubu Başkanı
Türk Kardiyoloji Derneği Nükleer Kardiyoloji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Flastalıkları Çalışma Grubu Sekreteri
Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı