KALP DELİKLERİNİN TEDAVİSİ


ASD ve PFO Perkütan Kapatılması

Kalbin sağ ve sol üst odacıkları arasında bulunan ve bu iki odacığı ayıran bir duvar olan septumun üzerinde açıklık bulunması kalp deliği olarak adlandırılır. Genel olarak 2 tip kalp deliğinden bahsedebiliriz. Bunlar, Atriyal Septal Defekt (ASD) ve Patent Foramen Ovale (PFO)'dur.

Kalp delikleri hakkında bilgi almak için tıklayınız. Erişkinlerde Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları

İşlem Öncesinde;

İşlem saati öncesinde en az 6 saatlik açlık gereklidir. Hastanın kullandığı ilaçlar varsa, doktora danışılarak işlem öncesinde ilaç düzenlemesi yapılmalıdır. Hasta işlem için gelirken yanında ilaçlarını ve sağlık raporlarını (varsa CD ve filmler) getirmelidir.

Nasıl Yapılır ?

ASD ve PFO'nun perkütan olarak kapatılması aynı yöntemle yapılır. İşlem anjiyografi salonunda uygulanır. Hastaya derin sedasyon ve ayrıca kasık bölgesine lokal anestezi uygulanır. Transözofajiyal ekokardiyografi probu yerleştirilerek deliğin olduğu bölge görüntülenir. Kasık toplar damarından bir kateter yardımıyla girilerek deliğin olduğu bölgeye ulaşılır. Kılavuz tel yardımıyla deliğin içinden geçilerek sol kulakçığa ulaşılır.

ASD kapatılma işleminde bu bölgeye bir balon gönderilir. Balon delik üzerine oturduğunda şişirilerek deliğin çap ölçümü yapılır ve sonrasında bu balon çıkarılır. Bir kateterin ucuna bağlı haldeki kapatma cihazı gönderilir. Bu cihaz birbirine ortadan bağlı iki metal disk şeklindedir. Cihaz sol kulakçık içine getirildiğinde önce disklerden biri açılır ve septumun sol kulakçığa bakan kısmına yaslanır ve kateter delikten çıkarılır ve bu çıkma sırasında cihazın diğer diskide açılarak sağ kulakçığa bakan duvara yaslanır. Böylece delik kapatılmış olur. Transözofajiyal ekokardiyografi ile görüntüleme yapılmasının ardından kateter damardan çıkarılır.

İşlem Sonrasında;

İşlem sonrasında hasta odasına alınarak işlem bölgesine 2 saat kum torbası konur. Hastanede 1 günlük kalış sonrasında hasta taburcu edilir. Taburculuk sonrasında ilk kontrol 1. haftada yapılır. Sonraki kontroller 1.ay, 3.ay, 6.aylarda yapılır. Doktor tarafından uygun görülecek süre boyunca aspirin kullanır. Deliği kapatan cihazın üstü 6ay-1 yıl arası bir sürede endotel dokusuyla kapanır. Sonrasında genellikle bir ilaç kullanımı gerekli değildir.