TAVI ( Transcatheter Aortic Valve Implantation )


Aort kapak, sol ventrikül ve aort damarı arasında yer alan ve temiz kanın vücuda pompalanmasını sağlayan kapaktır. Aort kapağın tedavisinde birincil yöntem aort kapağın cerrahi olarak tamiri ya da değiştirilmesidir. 

Ancak yaşı ilerlemiş ya da ameliyat riski yüksek hastalarda TAVI yöntemi ile aort kapak implante edilerek hastanın şikayetleri ortadan kaldırılır.


TAVI (transcatheter aortic valve replacement) işlemi, aort kapak darlığının tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir. Bu yöntem, aort darlığı olan hastalardan, uygun olanların, ameliyatsız şekilde tedavi edilmesine olanak sağlar.

İşlem Öncesinde;

İşlem saati öncesinde en az 6 saatlik açlık gereklidir. Hastanın kullandığı ilaçlar varsa, doktora danışılarak işlem öncesinde ilaç düzenlemesi yapılmalı ve kesilmesi gereken ilaçlar kesilmelidir. Hasta işlem için gelirken yanında ilaçlarını ve sağlık raporlarını (varsa CD ve filmler) getirmelidir.

Nasıl Yapılır ?

İşlem anjiyografi laboratuvarında gerçekleştirilir. TAVI işlemi, kasık damarlarından kateter yardımıyla girilerek, daralmış olan aort damarının içine yeni bir kapak yerleştirilmesidir.
Hastanın anatomik yapısına bağlı olarak iki farklı yaklaşımla TAVI girişimi gerçekleştirebilir.

  • Transfemoral yaklaşım : Femoral arterden kateter girişi yapılarak aort kapağa ulaşılması.
  • Transapikal yaklaşım : Göğüste küçük bir insizyon yapılıp, sol ventrikülün ucundan (apeks) ucundan girilerek kapağa ulaşılması. ( Daha nadir uygulanır )

Giriş bölgesi lokal anesteziyle uyuşturulur ve kateter yerleştirilir. Hastaya doktorlarının vereceği karar doğrultusunda sedasyon ya da genel anestezi uygulanır. Ucunda balon ve yeni kapağın bulunduğu kateter, damar içinden kalbe kadar iletilir. Aort kapak içinde uygun pozisyona gelindiğinde balon nazikçe şişirilir. Böylece yani kapak, bozulmuş kapağı iterek üzerine yerleşir.
Yerleştirilen kapağın çalışması kontrol edildikten sonra kateter çıkarılır.

İşlem Sonrasında;

İşlem sonrasında hasta odasına alınarak işlem bölgesine yaklaşık 2 saat kum torbası konur. Hastanede ne kadar kalınacağı hastadan hastaya değişmekle birlikte bu süre ortalama 1-3 gece arasındadır. Taburculuk sırasında hasta kullanacağı ilaçlar ve kontrol tarihi ile ilgili bilgilendirilir. Hastanın işlem sonrasında doktorun önerilerine uygun bir yaşam sürmesi önemlidir.

Erken dönemde, göğüs ağrısı, ciddi nefes problemi, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı gibi durumların görülmesi halinde vakit kaybetmeden doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

 

 

Hastanın TAVI’ye Uygunluğu Nasıl Belirlenir ?

TAVI işlemi ilk uygulanmaya başlandığı zamanlarda yalnızca çok ileri yaşta ( 85 ve üstü ) ve ameliyat riskinin çok yüksek olduğu hastalara uygulanmaktaydı. Günümüzde ise orta ve düşük ameliyat riski olan hastalarda da TAVI uygulanması yaygın hale gelmiştir.


Ancak yine de her hastaya TAVI önerilmez. Uzun dönem sonuçları yeterli olmadığından, yaşam beklentisi 20 yıldan fazla olan hastalara TAVI önerilmemektedir.


İleri aort darlığı olan bir hastada TAVI mi yoksa cerrahi yöntemle kapak değişimi mi yapılacağı, hastanın, kalp ekibi tarafından multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi sonucunda karar verilir.

Bu karar verilirken, hastanın yaşı, yaşam beklentisi, anatomik ve klinik durumu gibi pek çok faktör değerlendirilir ve hasta için en faydalı olacak yöntem önerilir.