Diyabet Tedavisinde Kullanılan SGLT2 İnhibitörleri Kalp Yetersizliği Tedavisinde de Kullanılıyor
Mayıs 26, 2022
Statinlerle Kıyaslandığında,  Doğal Gıda Takviyeleri Kolesterolü Düşürmede Etkili Değil
Ocak 20, 2023
Diyabet Tedavisinde Kullanılan SGLT2 İnhibitörleri Kalp Yetersizliği Tedavisinde de Kullanılıyor
Mayıs 26, 2022
Statinlerle Kıyaslandığında,  Doğal Gıda Takviyeleri Kolesterolü Düşürmede Etkili Değil
Ocak 20, 2023

TAVI – Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi

TAVI (transcatheter aortic valve replacement) işlemi, aort kapak darlığının tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir. Bu yöntem, aort darlığı olan hastalardan, uygun olanların, ameliyatsız şekilde tedavi edilmesine olanak sağlar.

Normalde, ilerlemiş aort darlığı olan kişilerde uygulanacak tedavi yöntemi aort kapak değişimi ameliyatlarıdır. Bu ameliyatlar da küçük kesilerle gerçekleştirebilmektedir. Ancak yaşı ilerlemiş  ya da ameliyat riski yüksek hastalarda TAVI yöntemi ile aort kapak implante edilerek hastanın şikayetleri ortadan kaldırılır.

Aort kapak, vücuda temiz kanın pompalanması sağlayan kapaktır. Aort kapak darlığının ilerlediği durumlarda, vücuda kan pompalanması zorlaşır ve hastalarda, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı, yorgunluk, göğüste ağırlık hissi gibi belirtiler görülmeye başlar. Tedavi edilmediğinde kalp yetmezliğine neden olur.

Aort kapak darlığı (aort stenozu) gençlerde de görülmesine rağmen çoğunlukla ileri yaş hastalığıdır. İleri yaştaki hastalarda, eşlik eden diğer tıbbi problemlerin de katkısıyla, açık kalp ameliyatı daha risklidir. Böyle bir durumda TAVI daha uygun bir tedavi seçeneği olacaktır. 

TAVI İşlemi Nasıl Uygulanır ?

TAVI işlemi, kasık damarlarından kateter yardımıyla girilerek, daralmış olan aort damarının içine yeni bir kapak yerleştirilmesidir. İşlem perkütan olarak kasıklardan gerçekleştirildiği için göğüs bölgesinde herhangi bir kesi yapılmaz. Kasıktan kalbe giden damarlarda herhangi bir darlık olması durumunda işlem göğüs bölgesinden yapılabilir.

Hastanın anatomik yapısına bağlı olarak iki farklı yaklaşımla TAVI girişimi gerçekleştirebilir.

  • Transfemoral yaklaşım : Femoral arterden kateter girişi yapılarak aort kapağa ulaşılması.
  • Transapikal yaklaşım : Göğüste küçük bir insizyon yapılıp, sol ventrikülün ucundan (apeks) ucundan girilerek kapağa ulaşılması.
TAVI Yöntemiyle Takılan Kapak, Cerrahi Yöntemle Takılan Kapakla Aynı mıdır ?

TAVI yönteminde, biyoprotez olarak adlandırılan, sığır ya da domuz kalbinin zarından üretilen kapaklar kullanılmaktadır. Bunlar biyolojik kapak olduğundan belli bir ömürleri vardır. TAVI işleminin henüz uzun dönem sonuçları yeterli olmadığından, kapak ömürleri ile ilgili doğru bir tahmin yapmak için zamana ihtiyaç vardır.

Hastanın TAVI’ye Uygunluğu Nasıl Belirlenir ?

İlk kez 2002 yılında gerçekleştirilen TAVI operasyonu başlarda yalnızca çok ileri yaşta ( >85) ve ameliyat riskinin çok yüksek olduğu hastalara uygulanmaktaydı. Günümüzde ise orta ve düşük ameliyat riski olan hastalarda da TAVI uygulanması yaygın hale gelmiştir.

Ancak yine de her hastaya TAVI önerilmez. Uzun dönem sonuçları yeterli olmadığından, yaşam beklentisi 20 yıldan fazla olan hastalara TAVI önerilmemektedir.

İleri aort darlığı olan bir hastada TAVI mi yoksa cerrahi yöntemle kapak değişimi mi yapılacağı, hastanın, kalp ekibi tarafından multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi sonucunda karar verilir.

Bu karar verilirken, hastanın yaşı, yaşam beklentisi, anatomik ve klinik durumu gibi pek çok faktör değerlendirilir ve hasta için en faydalı olacak yöntem önerilir.

Kapak hastalıkları ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir