periferik-arter-hastaligi
Periferik Arter Hastalığı Kan Testi İle Teşhis Edilebilir mi?
Ocak 11, 2022
TAVI – Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi
Kasım 21, 2022
periferik-arter-hastaligi
Periferik Arter Hastalığı Kan Testi İle Teşhis Edilebilir mi?
Ocak 11, 2022
TAVI – Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi
Kasım 21, 2022

Diyabet Tedavisinde Kullanılan SGLT2 İnhibitörleri Kalp Yetersizliği Tedavisinde de Kullanılıyor

2022 Nisan ayında The American College of Cardiology ve American Heart Association tarafından güncel hali yayınlanan kalp yetersizliği kılavuzlarında, düşük ejeksiyon fraksiyonlu (EF) kalp yetersizliğinin tedavi planı için SGLT2 inhibitörleri yeni bir ilaç grubu olarak kullanıma girdi.

SGLT2 (sodyum-glikoz cotransporter-2) inhibitörleri, diyabet tedavisi için geliştirilmiş olan ve glikozun böbrekten geri emilimini engelleyerek, insülinden bağımsız glikozu düşürmeyi sağlayan bir ilaç grubudur. Böbreklerin şekeri idrar yoluyla vücuttan çıkarmasına neden olarak kan şekerini düşürür.

“Daha önce sadece diyabetli kişilerde kullanılan bu ilaç sınıfının, kalp yetmezliği hastalarında da ölüm riskini düşürdüğü bulunmuştur.”

Ülkemizde ve dünyada kalp yetersizliği görülme oranı giderek artmaktadır. Bunda, yaşam süresinin uzamasının da etkisi olmakla birlikte, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörler, kalp yetersizliğinin beklenenden daha erken ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Kalp yetersizliği, kalbin vücuda yeterli kanı pompalayamaması olarak tanımlanabilir. Kalp yetersizliğine neden olan birçok durum bulunmaktadır. Koroner kalp hastalığı, kalp kapak hastalıkları, hipertansiyon, iltihabi ve doğumsal kalp hastalıkları, kalp kası problemleri ve sağlıksız yaşam alışkanlıkları, kalp yetersizliği gelişme riskini arttırır.

Ejeksiyon Fraksiyonu (EF), kalbin ne kadar iyi kasıldığının bir ölçütüdür. EF % 50’nin üzeri normal kabul edilir. Değer %40 ve altında işe düşük EF olarak kabul edilir.  Ejeksiyon Fraksiyonunun % 50 ve üzeri olduğu kalp yetersizliği durumu  ise “korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği “ olarak adlandırılır.

Güncellenmiş kalp yetersizliği kılavuzuna göre, hangi tür kalp yetersizliği olduğuna bakılmaksızın, SGLT2 inhibitörlerinin kardiyovasküler olay görülme olasılığını ve hastane yatışlarını azalttığı kabul edilmiştir.

Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği tedavisinde önceden beri, ACE inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri, ARN inhibitörleri, beta blokerler, antimineralokortikoidler kullanılıyordu.

Yapılan klinik çalışmaların sonucunda, diyabet olup olmamasına bakılmaksızın, SGLT2 inhibitörlerinin tedaviye dahil edilmesinin düşük EF’lu kalp yetersizliği hastalarında, kardiyovasküler nedenlerle hastaneye yatış ve ölüm oranlarında azalmayla anlamlı oranda ilişkili olduğu bulunmuştur.

Aynı zamanda, SGLT inhibitörlerinin, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarına da fayda sağladığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır.


Kaynaklar
  • 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines
  • Randomized Trial of Empagliflozin in Nondiabetic Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction – JACC
  • The SGLT2 inhibitor dapagliflozin in heart failure with preserved ejection fraction: a multicenter randomized trial – Nature Medicine
  • Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor therapy: mechanisms of action in heart failure – BMJ Journals Heart
  • SGLT2 inhibitors in heart failure with reduced ejection fraction – Egyptian Heart Journal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir