Tıkalı Bacak Damarlarının Balon Anjiyoplasti ve Stent İle Tedavisi
Mart 18, 2020
valvuloplasti-banner
Mitral Kapak Darlığında Mitral Balon Valvuloplasti Uygulaması – Örnek Vaka
Mayıs 23, 2020
Tıkalı Bacak Damarlarının Balon Anjiyoplasti ve Stent İle Tedavisi
Mart 18, 2020
valvuloplasti-banner
Mitral Kapak Darlığında Mitral Balon Valvuloplasti Uygulaması – Örnek Vaka
Mayıs 23, 2020

Kalp Hastaları Koronavirüse (COVID-19) Karşı Daha Dikkatli Olmalı

korona ve kardiyovaskuler sistem

Son dönemde global bir kriz haline gelen COVID-19 salgını, dünya çapında 275.000’den fazla kişiye bulaşmıştır. COVID-19, koronavirüs ailesinin alt grubu olan bir beta koronavirüstür.

Koronavirüsler, büyük bir virüs ailesidir. İnsanları enfekte edebilen, bilinen yedi koronavirüs bulunmaktadır. Bazıları hafif soğuk algınlığına neden olurken, bazı türleri ölümcül komplikasyonları olan SARS ve MERS gibi hastalıklara yol açabilirler. COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs SARS’la benzerlik gösterir ve genellikle solunum yolu enfeksiyonlarına yol açar. Bu benzerlik nedeniyle Covid-19, SARS-CoV-2 olarak ta adlandırılmaktadır.

İnsanoğlu, geride bıraktığımız son 20 yıl içinde, Şiddetli akut solunum sendromu (SARS), Orta Doğu solunum sendromu (MERS) gibi koronavirüs kaynaklı salgınlardan çok şey öğrenmiştir.

Covid-19 öncelikli olarak akciğerleri hedef almasına rağmen, diğer organları da etkileyebilir.

man-in-hospital

Yeni koronavirüsün en ciddi vakaları tipik olarak solunum yolu enfeksiyonlarını içermekle birlikte, etkilenen organ her zaman sadece akciğerler olmayabiliyor. Virüs bazen kalp kasında ve çevresindeki dokularda da ölümcül olabilecek enfeksiyonlara yol açabilir.

Virüsün çeşitli organlara etkileri ile ilgili yapılan bazı araştırmalar bulunmasına rağmen, virüs henüz çok yeni ve etki mekanizmaları henüz tam bilinmiyor. Sınırlı sayıdaki araştırmalar, virüsün kronik hastalığı olan kişilerde, daha ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini gösteriyor.

Çin’de yapılan bir çalışmada Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 138 hastanın %46.4’ünün mevcut bir ya da daha fazla kronik hastalığı ( hipertansiyon %31.2, diyabet %10.1, kardiyovasküler hastalık % 14.5) vardı. Hastalarda gelişen kalp hasarı oranı %7.2 ve aritmi oranı % 16.7’ydi.

Covid-19 virüsü Angiotensin-converting- enzyme 2 (ACE2) reseptörünü kullanarak vücuda giriş yapar. Bu enzim akciğerler ve kardiyovasküler sistemle de yakından ilişkilidir.

Kardiyovasküler hastalığı olan ya da risk faktörlerini taşıyan kişiler, virüsle temas etmeleri durumunda daha ciddi komplikasyonlar yaşama riskine sahiptirler. Bugüne kadar elde edilen verilere baktığımızda, kardiyovasküler hastalıklar bağımsız olarak bir risk oluşturuyor mu ya da diğer faktörlerin ( örneğin yaş ) buna etkisi var mı henüz tam olarak bilinmemektedir.

Miyokardiyal ( kalp kası ) hasar, hastaların 4’te 1’inden fazlasında görülmüştür. Bazı hastalarda akut miyokardiyal hasar gelişirken, bazılarında hastalığın şiddetinin artması buna yol açmıştır.

Kardiyovaküler hastalığı olan ya da kardiyovasküler risk faktörlerine sahip kişiler, virüsten korunmayı daha ciddiye almalıdırlar.

Koronavirüs damlacık yoluyla bulaşır. Bu damlacıkları solumak, ya da indirekt olarak virüsün bulaştığı nesnelere dokunmak, size bulaşmasına neden olur. COVID-19’un en belirgin semptomları, öksürük, ateş ve solunum sıkıntısıdır. Bunlar dışında, başağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, eklemlerde ağrı gibi semptomlar da görülebilir. Bazı kişilerde gastrointestinal problemler de görülmüştür.

Korona virüsle temas eden çoğu kişi hafif semptomlarla atlatabilir ve tamamen iyileşirler. Ancak, kardiyovaküler hastalığı olan ya da kardiyovasküler risk faktörlerine sahip kişiler bu kadar şanslı olmayabilirler. Bu nedenle virüsten korunmak, bu kişiler için daha fazla önem taşır.

Eğer,

 • Kalp hastalığınız varsa ve 65 yaşın üstündeyseniz,
 • Kalp hastalığı yanında kronik akciğer ya da kronik böbrek hastalığınız varsa,
 • Günlük işlerinizi etkileyecek düzeyde kalp sıkıntınız varsa,
 • Kalp yetmezliği hastasıysanız,
 • Semptomatik kalp kapağı hastalığınız varsa,
 • Son dönemde kalbinizle ilgili bir operasyon geçirmişseniz,
 • Yüksek tansiyon, diyabet, kronik böbrek hastalığı, astım, kronik akciğer hastalığı gibi kronik hastalıklarınız varsa,
 • Daha önceden geçirilmiş inme öyküsü varsa, yüksek riskli gruptasınız demektir.

Yüksek riskiniz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka evde kalın ve virüse temas etmekten kaçının. Hatta, yakınlarınızın size bulaştırabilme riski varsa, sosyal mesafeyi koruyun. Kalp hastaları ve kronik hastalığı olan kişilerin, mevcut ilaç tedavilerine aynen devam etmeleri, tedavilerini doktorlarına danışmadan değiştirmemeleri çok önemlidir.


Kaynaklar:
 • Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China – JAMA
 • Can angiotensin receptor-blocking drugs perhaps be harmful in the COVID-19 pandemic? – Journal Of Hypertension
 • Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? – Lancet
 • COVID-19 and the cardiovascular system – Nature Reviews Cardiology

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir